Mini CRM

Problem do rozwiązania

Jednym z kanałów sprzedaży wydawnictwa jest sieć afiliacyjna. Dotychczasowy „manualny” system rozliczeń powodował wiele problemów w zakresie obsługi zamówień, tak po stronie wydawnictwa jak jego partnerów B2B. Moim zadaniem było zaprojektowanie narzędzia on-line umożliwiającego sprawną obsługę zamówień po „obu stronach barykady”.

1. Badanie potrzeb

W pierwszej kolejności odbyłem kilka rozmów z partnerami wydawnictwa, prowadzącymi prowizyjną sprzedaż jego produktów. Partnerzy oczekiwali, że nowy zautomatyzowany system sprzedaży przyspieszy, a nie z powolni ich manualną pracę oraz będzie na tyle prosty w obsłudze, że nie trzeba będzie „uczyć się kolejnego programu” . Te oczekiwania pokrywały się z wymogami wydawcy, który chciał uniknąć kosztów obsługi technicznej i suportu nowego systemu.

2. Projektowanie architektury w duchu brzytwy Okhama

Po zdiagnozowaniu problemów, motywacji i oczekiwań użytkowników oraz klienta, przystąpiłem do projektowania architektury CRMa. Moim celem było stworzenie minimalistycznego i możliwe prostego w obsłudze narzędzia, wyposażonego tylko w niezbędne funkcje konieczne do wykonywania zadania. Upraszczanie logiki systemu miało także na celu zmniejszenie kosztów prac programistów.

3. Makiety, prototypy, testy...

Przy projektowaniu CRMa pod uwagę wziąłem „konserwatywny” model mentalny użytkowników. UI produktu nawiązuje do liniowych interfejsów bankomatów czy automatów do sprzedaży biletów. Przed wdrożeniem prototyp aplikacji został przetestowany pod kątem realizacji kluczowych ścieżek np: „dodaj nowe prenumeratora”, „wystaw potwierdzenie sprzedaży dla klienta x”, „sprawdź swój bilans sprzedaży z miesiąca kwietnia”.