Giełda maturalna

Wydawnictwo Edukacyjne Operon oferuje maturzystom serwis gieldamaturalna.pl pomagający w przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. Na treść serwisu składają się zestawy zadań, arkusze egzaminacyjne, materiały pomocnicze dla każdego z maturalnych przedmiotów. Platforma umożliwia użytkownikowi rozwiązywanie zadań i testów oraz monitorowanie postępów w nauce.

Zakres mojej pracy:

  • audyt dotychczasowej wersji serwisu. Diagnoza podstawowych problemów użyteczności
  • przeprojektowanie architektury informacji serwisu w ramach możliwości technicznych klienta
  • zaprojektowanie nowego systemu nawigacji, wykonanie nowego interfejsu aplikacji, redesign systemu rozwiązywania testów, uproszczenie systemu rejestracji
  • wykonanie wszystkich makiet high-fidelity dla nowego serwisu w wersji dla urządzeń desktopowych i mobilnych