UI for low vision

Zarys problemu

Według danych GUS w Polsce żyje blisko 2 mln ludzi niewidomych lub słabowidzących. Dysfunkcje wzroku to problemem cywilizacyjny, wynikający w dużej mierze ze starzenia się społeczeństwa oraz negatywnych oddziaływań środowiskowych. Moim celem było opracowanie założeń i zaprojektowanie nowoczesnego UI przeznaczonego dla osób ze średnimi i zaawansowanymi wadami wzroku.

Symulacje dostępności

Daltonizm

Deuteranopia jest jedną z częściej występujących wad wzroku, polegająca na nierozpoznawaniu barwy zielonej lub myleniu jej z barwą czerwoną. Dla osób z taką dysfunkcją wzroku alerty kolorystyczne (np. w formie komunikatów walidacyjnych) są niewystarczające do zrozumienia interfejsu, dlatego konieczne jest stosowanie dodatkowych wskaźników graficznych i tekstowych.

Monochromatyzm

W wypadku całkowitej ślepoty barwnej oraz zaburzeń widzenia kontrastowego, środkiem pomocniczym jest stosowanie faktury (cienkich stripów) na aktywnych elementach interfejsu, które pomagają rozpoznać aktywne elementy interfejsu.

Zródła i inspiracje

https://www.w3.org/TR/low-vision-needs/
https://webdesign.tutsplus.com/articles/accessibility-basics-designing-for-visual-impairment--cms-27634
http://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/types-of-colour-blindness/